2016-01-26 Karin Fagerlund

 

  • Jonas Elverstig.
    Foto: Jorgen Svendsen

Karin tar ett grepp på Grannsamverkan med hjälp av polisens Marie Westling.

Mariann Minell talar med Gävle Teaters intendent Jonas Elverstig, om vårens teaterprogram.

Seniorklippet.

Seniordoktorn Lars Pettersson talar om klåda och hur viktigt det är att smörja in sig.

Billy Nilsson och Mats Lind från KRIS (Kriminellas revansch i samhället) besöker studion.

Veckans panel: Mats Åmvall leder nyhetspanelen som idag består av Kiki Larsson, Karl-Axel Bladh och Kenneth Lutti. Dagens ämnen är identitetskontroll, vildsvin, nättrakasserier och socialnämndsordförandes läskunnighet.