2016-02-02 Mats Åmvall

 

  • Cecilia Hed Malmström.
    Foto: mellansvenskahandelskammaren.se

Cecilia Hed Malmström, Handelskammaren, om Gävles möjligheter att växa är beroende av hur det går för de mindre kommunerna i Gästrikland.

Lars Rosenblom intervjuar livsfilosofen Arne Persson, Norrsundet. Repris från 2011.

Seniorklippet.

Seniordokton Lars Pettersson talar om halka och snöskottning.

Panelen: Conny Persson, Maj-Lis Svedin-Norling och Björn Widegren tar upp följande ämnen: Socialnämndens förre ordförande Jan Rust, sociala medier, politikers utbildningsnivå, Trump-fenomenet och primärvalet i USA.