2016-03-15 Sven Johansson

 

  • Villa Sjötorp
    Foto: Leif Øyen

Avgörandets stund för Villa Sjötorp, rivas eller bevaras? Länsmuseets Ulrika Olsson ger sin syn på varför byggnaden måste sparas. Och vad säger politikerna som ska fatta det slutliga(?) beslutet?

Inflyttning i nya åldringsboendet på Södra Centralgatan. Vi träffar de första hyresgästerna och tar reda på vad kulturprofilen egentligen betyder. Och så får Humanas platschef Charlotte Roos berätta vad det kostar att bo där.

Veckans nyhetspanel: Conny Persson, Maj-Lis Svedin Nordling och Björn Widegren tar bl.a. upp Villa Sjötorp, äppelträdet, kommunpolitikers udda tankesätt, separata kultur- och fritidsnämnder och behovet av en stadsarkitekt.