2016-03-29 Ingrid Carlsson

 

  • Modellbyggaren Kajsa Hedling.
    Foto: Jan Sundström

Floristen Madelene Pettersson berättar om vårens blommor. Tulpaner, krukomsättning och mycket mer.

Stadsvandring med Gunnar Lidfeldt: Centralplan och omkringliggande byggnader. Vi får bl.a. veta var Gävles första galleria låg.

Arkitektmodellbyggarna Kajsa och Arne Hedling berättar om sitt yrke. Kajsa håller för närvarande på att framställa en 25 mstor modell över Uppsala.

Veckans krönika: Mats Åmvall berättar om ögonstenarna i Boulognerskogen.

Aktuell sport med Rolf Wingemar och Bosse Andersson

Veckans nyhetspanel:  Kiki Larsson, Karl Axel Bladh och inhopparen Mats Åmvall diskuterar bl.a. påskfirande och vårt behov av tråkighet, kyrkans avfolkning och svordomar i tid och otid.