2016-05-10 Karin Fagerlund

 

  • Christina Andersson från Sesam, hem för ensamkommande flyktingbarn.
    Foto: Tomas Groop, Sveriges Radio

Christina Andersson från Sesam, gamla åldringsboendet som nu är hem för ensamkommande flyktingbarn, berättar om verksamheten

Knarksituationen i Gävle. Mattias Nilsson från polisen berättar bl.a. om det nuvarande läget på narkotikafronten. F.d. missbrukaren, ren sedan 2 år, Johan Westblom berättar om vägen tillbaka.

Seniordoktorn Lars Pettersson om gråstarr.  Hur märker vi av det och vad man kan göra åt det?

Seniorklippet.

Gävles små ångbåtar. Under 1800-talet tuffade flera små ångbåtar i Gavleån. I över 20 år samlade sjöhistorikern,Ingvar Henriksson, historiskt material om båtarna. Han avled förra året innan han var helt klar med uppgiften. Nu har hans arbete getts ut i bokform. Lars Rosenblom samtalar med Mats Winberg om bakgrunden och arbetet med bokutgivningen.

Veckans panel: Kiki Larsson, Maj-Lis Svedin Norling och Kenneth Lutti presenterar sig lite närmare och tar därefter upp ämnen som läget i Miljöpartiet, Mona Sahlin, faran att “gilla” på Facebook och om det är rätt med alltför lätt klädsel i offentlig miljö.