2016-11-15 Mats Åmvall

 

  • Gävles f.d. stadsarkitekt Gunnar Lidfeldt och den nuvarande, Helena Tallius Myhrman. Foto: Timo Heino.

Helena Tallius Myhrman och Gunnar Lidfeldt, ny respektive f.d. stadsarkitekt samtalar om jobbets möjligheter och begränsningar. Vilka förväntningar kan man ha på en stadsarkitekt och vilka begränsningar finns.

Vågar man bli gammal i Gävle?Per Lundgren rapporterar från SPF:s temadag onsdag 9 november.

Siv Nyberg och Margaretha Wuopio berättar om musik för dementa, ett projekt inom Vuxenskolan under namnet Musik som Brobyggare.

Veckans panel: Vuokko-Vera Bohman,Karl-Axel Bladh och Kiki Larsson. De tar bl.a. upp Region Gävleborgs kostsamma Kalifornien-resor och Donald Trump som president.