2017-03-07 Sven Johansson

 

  • Janne Sjölund, högskolelärare i journalistik.
    Foto: Timo Heino

Om faktaförnekelse, filterbubblor och misstro mot medier och etablisemang – Högskolans Janne Sjölund i studion under rubriken Behovet av källkritik

Mariann Minell tar oss med bakom kulisserna hos Skottes Musikteater. Skottes har bjudit det unga Gävle på ett hundratal föreställningar under 30 år. Nu satsar man också på den vuxna publiken, med musikkvällar på Café Spegeln.

Rolf Vingemar scannar av pensionärsorganisationerna i en serie reportage, vad gör de, vad vill de? I dag inleder han med att ta pulsen på RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap.

Vi gräver vi ner oss i det digitala informationslandskapet, med faktaförnekande och misstro mot medier. Hur ska vi hålla oss uppdaterade?

Veckans panel: Kennet Lutti, Kerstin Jacobsson och Kiki Larsson.