2017-05-16 Karin Fagerlund

Martin Pålman berättar om Adventure Gävle, ett projekt för arbetslösa m fl.

Karin har gjort en undersökning om det riksbekanta äppelträdets vara eller inte vara.

Lena Jansson på Stadsbiblioteket lämnar ett boktips: Sköna bestar av Shawni O’Dell

Gunni Jonsson läser sin krönika Den ljusnande framtid.

Seniorklippet. Sammanställt av Marianne Minell och presenterat av Mats Åmvall.

Daniel Ersson från Svenska Spårvägssällskapets Gävleavdelning berättar om det stundande 50-års jubileet.

Panelen: Maj-Lis Nordling Svedin,  Conny Persson och inhopparen Mats Åmvall