2017-10-17 Sven Johansson

Veckans profil, en brinnande humanist: Bengt Söderhäll, författare, poet, lärare – och vigsel- och begravningsförrättare.

Inför ”Funk i 4d”, en festival i Gasklockorna med film, teater och föreläsningar med fokus på funktionshinder av olika slag. Mariann Minell intervjuar Lars-Göran Wadén.

Tips till oss konsumenter, så undviker vi fällorna vid näthandel. Med Rickard Gardberg, Konsument Gästrikland

Seniorklippet av Mariann Minell.

Veckans nyhetspanel: Per Piscator, Axel Andersson, Vuokko-Vera Boman.