2017-10-24 Mats Åmvall

 

  • Roland Nilsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Foto: Timo Heino

Björn Norberg, nybliven intendent för offentliga konsten i Gävle, pratar om hur Gävle är som konststad och om varför offentlig konst väcker så starka känslor.

Hur blir det med de fria bussresorna dagtid för Gävles pensionärer? Roland Nilsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden diskuterar med Jan Lahenkorva från Region Gävleborg.

Framtidsfullmakt – ett sätt att i god tid tala om hur dina privata angelägenheter ska skötas när ålder och/eller sjukdom hindrar dig från att göra det själv. Vi utreder detta tillsammans med familjejuristen Sanjin Konakovic.

Tänkvärd krönika av Åke Sahlin.

Seniorklippet av Mariann Minell.

Veckans nyhetspanel: Kiki Larsson, Karl-Axel Bladh och Kenneth Lutti.