2018-03-27 Sven Johansson

Vi träffar några nyckelpersoner bakom påsktraditionen med stort P, rundturerna till konstnärerna i Gästrik Konst.

Gunni Jonsson öppnar boklådan, det kommer att handla om en författare från Värmland.

Seniordoktorn Lars Pettersson upp ett favoritämne, sekretessreglerna bakom receptutskrivningen.

Nu börjar vi vår valbevakning. Rolf Vingemar tar åtta veckor framåt pulsen på samtliga partier i fullmäktige och frågar vad de vill göra för Gävles pensionärer. Först ut Jan Myleus, Kristdemokraterna.

Mariann Minell klipper aktuella notiser till Seniorklippet

Panelen: Maj-Lis Svedin Nordling, Björn Widegren och Conny Persson.