2018-04-10 Ingrid Carlsson

Nya högskolerektorn Ylva Fältholm samtalar med Sven Johansson

Kurs i akvarellmålning med Camilla Dahl.

Krönika med Åke Sahlin

Rolf Vingemar fortsätter sin genomgång av de lokala partiernas äldrepolitik. I dag Hans Backman, Liberalerna

Panelen: Kenneth Lutti, Kiki Larsson och Karl-Axel Bladh.