2018-05-22 Karin Fagerlund och Mariann Minell

 

  • Margareta Wedin, Centerpartiet. Bild: Timo Heino.

Erik Modin informerar om invigningen av biografen 7:an

Stadsvandring med Gunnar Lidfeldt och Mariann Minell

Margareta Wedin, Centerpartiet utfrågas av Rolf Vingemar

Konsumentupplysning med Rickard Gardberg

Panelen: Vuokko-vera Boman, Per Piscator och Bozenna Meczynski.