2018-06-05 Mats Åmvall

Politikerikonen Bengt Westerberg intervjuas av Mats Åmvall.

Gäst i studion: Fredrik Björkman, Bodil Juggas efterträdare som kulturredaktör på Arbetarbladet.

Rolf Vingemar summerar de åtta politikerintervjuerna.

Artistporträtt: Thory Bernhards.

Panelen: Karl-Axel Bladh, Björn Widegren och Majlis Svedin-Nordling.