2019-05-07 Karin Fagerlund

Maria Dahlgren, projektledare för Esplanadens nya utformning, berättar vad kommunen har för planer för området mellan Folkteatern och rondellen vid norr.

Karin Fagerlund och Ingrid Carlsson besöker en repetion med Bomhus manskör.

Åke Sahlin levererar ytterligare en krönika.

Nyfiken på Mats Johansson. Han har arbetat som sjukhuspräst i 40 år och är nu nybliven pensionär. Han pratar bl.a. om bemötande, hur vi kan närma oss vänner och bekanta som blivit sjuka eller mist en anhörig.