2019-06-04 Karin Fagerlund och Mariann Munell

Gunnar Lidfeldt berättar för Mariann Minell om Nobelhuset.

Gynekolog Bengt André om livmoderhalscancer.

Mats Åmvall levererar en krönika om insändare.

Rolf Vingemar berättar om hur man deklarerade förr i tiden.

Nyhetspanelen: Per Piscator, Majlis Svedin-Nordling och Kiki Larsson.