Ingrid Carlsson

Programledare

Född och uppväxt i Bomhus. I vuxen ålder blev Ingrid under 50 år bibliotekets alltiallo och stora profil och där växte hennes enorma kontaktnät fram. Hon känner hela sta´n! Numera är resor ett stort intresse. Hemma i radhuset i Stigslund är Ingrid inneboende hos katten Izzi. Och i stadsdelens äldreboende är hon varje vecka en uppskattad gäst,  med högläsning för seniorerna där. De stunderna är heliga för Ingrid.