Lars Pettersson

Seniordoktorn

Född och uppväxt i Uppsala och det var där han inledde sin läkarkarriär. Mer av en slump blev det en inriktning som hudspecialist och den professionen tog Lars med sig när han ”rymde” till Gävle 1974. Fritidsintresset segling avgjorde att det blev en stad vid havet. Hustru Maria träffade han på en läkarstämma, var annars? Fritidshus i Roslagen och på Västkusten tar nu mesta tiden, golf om det blir tid över. Föreningsaktiv, ordförande i SPF Gavle och vice ordförande i Hjärt- och lungsjukas förening.