SeniorRadio-nytt mars 2020

Vi är ju en bra bit in på vårterminen och sändningarna rullar på. Ett glädjande tillskott till vår skara heter Hasse Pålsson, tidigare musikproducent på Radio Gävleborg. Han bistår oss med att lägga musik till våra program och kommer också att hoppa in som sändningstekniker. Hasse har mycket stort musikkunnande.

Våra lokaler håller på att förändras lite. Detta för att polisen behöver hyra in sig i korridoren mitt emot vår dörr på andra våningen. Diskussioner om hur det ska lösas är i full gång, men klart är att vi kommer att få en toalett inne hos oss. Polisens mycket stränga säkerhetskrav begränsar möjligheterna till en bra lösning får båda parter, men så småningom hittar vi så klart fram till något som fungerar för oss båda.

På årsmötet nyligen kunde vi glädjande nog konstatera att ekonomin hos oss är synnerligen solid. Vi ligger på ungefär samma antal annonsörer och våra kostnader har sjunkit eftersom fler sändande föreningar under Radio Gävles paraply (MHF och Oldies FM) bidrar till de gemensamma fasta kostnader. Vi har möjlighet att göra några tekniska investeringar, bland annat planerar vi inköp av ytterligare några inspelningsapparater.

På årsmötet diskuterade vi vidare hur vi ska kunna marknadsföra oss bättre och därmed nå fler. Något som delvis har med det att göra är att förbättra funktionaliteten på vår webbsida. Som ni vet hänger det sig ibland och tålamodet i webbsammanhang är mycket kort. Ett byte av webbhotell är på gång, men eftersom det betyder att allt hittillsvarande material ska flyttas över så är det ett mycket tidskrävande jobb.

På årsmötet omvaldes Sven Johansson som ordförande och ansvarig utgivare. Övriga i styrelsen är Lena Kuusinen, Timo Heino och Mats Åmvall. Suppleanter är Gunni Jonsson och Ingrid Carlsson och Rolf Vingemar som är vår revisor.

Utveckling och förändring/förbättring är något vi hela tiden funderar på. Ska vi fortsätta i nuvarande form eller söka andra vägar också? Programmens utformning fungerar väl i stort sett bra men kanske finns möjlighet att hitta helt nya vägar.

Under mars/april kommer det hela att klarna. Låter det hemlighetsfullt? Vi kan väl säga att vi laborerar med utökad sändningstid med ett antal fasta inslag. Sannolikt kör vi några sådana pilotprogram senare i vår och om det faller väl ut mer permanent i höst. Mer information följer givetvis.

Nu ser vi fram mot våren!

Mats Åmvall