Välkommen till Seniorradion

Seniorradion i Gävle – en viktig röst i mediebruset
Seniorradion i Gävle är en självständig, oberoende förening med ett enda uppdrag – att sända radio med innehåll som vi tror är viktigt, relevant och underhållande för vår huvudsakliga målgrupp, ni som är från 55 år och uppåt.